Rybářský kroužek

26.09.2011 11:25

 

Mladí rybáři
Vítáme Vás na stránkách rybářského kroužku mládeže.
V listopadu loňského roku byl založen rybářský kroužek pro děti z Opatovic a okolí,který v součastné době navštěvuje 10 dětí ve věku 4 - 13 let.
Vedení kroužku se ujal Petr Šafařík a Tomáš Miřejovský. Schůzky se konají každé pondělí v 16 hodin v učebně ZŠ v Opatovicích n/l .Zde patří velký dík vedení školy za umožnění výuky u prostorech školy.
Dětem nabízíme:
-získání rybářské povolenky po úspěšném složením závěrečných zkoušek
-zdokonalení rybářských znalostí a dovedností
-možnost společných výletů a exkurzí
Při závěrečných testech rybářských znalostí musí zájemci umět číst a psát.