Malý úklid před dětskými rybářskými závody

18.05.2013 10:49

Na neděli 26.5.2013 v 10 hodin je svolána malá brigáda na rybníčku Šmídovka. Před závody malých rybářů je třeba uklidit břehy a travnaté prostranství. Zveme všechny člen i nečleny na tuto dvouhodinovou akci na zkrášlení středu Pohřebačky.