Něco na ujasnění

24.04.2013 11:55

Opatovický klub rybářů odeslal radě Oú Opatovice n/L  dopis ve znění:

 

 Rada obecního úřadu

Opatovice nad Labem

 

V Opatovicích n/L  dne 18. dubna 2013

 

Věc:

 Žádost o projednání současné situace okolo Písníku 1

 

       Žádáme o projednání návrhu „ na podání žádosti obce o přidělení  registrace“ (čísla rybářského revíru) a  následně požádání o výkon rybářského práva z důvodu vlastního užívání této vody. Pokud nebude mít obec zájem o vlastní hospodaření na této vodě, pak navrhujeme pronajmout tuto vodu zpět Českému rybářskému svazu.

Odůvodnění:  

 Po ústní dohodě se starostou obce, předpokládal náš Klub rybářů a bylo mu přislíbeno, že uživatelem  Písníku 1 bude obec a Rybářský klub bude nápomocen při správě a údržbě vody a okolí. Do této doby na údržbě pobřeží odpracovali bezplatně členové Rybářského klubu na 270 brigádnických hodin a rádi bychom ve zvelebování a údržbě této lokality pokračovali.

 

 Za Opatovický klub rybářů