Valná hromada

13.11.2011 18:28

         Po uplynulém půl roce proběhla v pátek 11.11.2011 v Pohřebačce valná hromada Opatovického klubu rybářů. Účast byla skoro 85% členů, kteří schválili celou dosavadní činnost klubu a stav klubových financí.

   Především se diskutovalo o provedených brigádách na pobřežních porostech u písníku, realizaci dětských rybářských závodů na rybníčku "Šmídovka", účasta provedení akce "Pohřebačský jarmark", průběh výuky dětského rybářského kroužku. Předseda klubu informoval členy o tom, že rybníčky  "Dostálka" a "Šmídovka" byly dány do užívání našeho klubu, o nových klubových internetových stránkách a kronice.

  Do činnsti na dalšího půl roku byly navrženy brigády a to:

           a) 19.11.2011 - likvidace rákosí a vrbiček na "Dostálce"

           b)   3.12.2011 - Pálení a likvidace křovin písník 1

           c) 17.12.2011 - Pálení a likvidace křovin písník 1

           d)  Termín rozloučení s rybářským  rokem a uzavření vody, bude upřesněn na webových stránkách nabo SMS.

           e) Další termíny všech akcí na začátku roku 2012 budou včas upřesněny a dány na vědomí.

Dále bylo schváleno přijetí nového člena klubu Davida Urbana a ukončeno členství Zdeňka Hůly. Výbor klubu byl pověřen podáním žádosti na dotace od obce na akce dětské rybářské závody , finanční pomoc na akce pořádané pro děti a širokou veřejnost a činnost klubu.

    Termín další členské schůze je 30.3.2012

,